Kategorie

Informace

Odkaz ke stažení zde

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

AUTOR:Blanka Šimoníčková

ADRESA: Křepice 165,69165

IČO 13660225

DIČ CZ6356062218

POPIS VÝROBKŮ:

tmavá keramika glazovaná uvnitř bílou nebo průhlednou nezávadnou glazurou, zdobená engobami.

Prohlašuji, že mé výrobky užitkové keramiky splňují hygienické požadavky stanovené vyhláškou 38/2001Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a jsou v souladu se zákonem 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví

Splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004

JEDNACÍ ČÍSLO PROTOKOLU O ZKOUŠCE­Č.S.218

MÍSTO VYDÁNÍ PROTOKOLU - ­Sklářský ústav Hradec Králové