Kategorie

Informace

Podrobný atest, zprávu ze sklářského ústavu a rozbory z hygienické stanice zašlu na pořádání.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

AUTOR:Radek Jančok

ADRESA: Křepice 165,69165

IČO 72379332

POPIS VÝROBKŮ:

tmavá keramika glazovaná uvnitř bílou nebo průhlednou nezávadnou glazurou, zdobená engobami.

Prohlašuji, že mé výrobky užitkové keramiky splňují hygienické požadavky stanovené vyhláškou 38/2001Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a jsou v souladu se zákonem 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví

Splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004

JEDNACÍ ČÍSLO PROTOKOLU O ZKOUŠCE­Č.S.218

MÍSTO VYDÁNÍ PROTOKOLU - ­Sklářský ústav Hradec Králové